Sven-och-Jonas.jpg

Författarna är journalister på Dagens industri och Di Digital. De hörs även i Digitalpodden.

Jonas Leijonhufvud, född 1974, har tidigare jobbat på SvD Näringsliv och Dagens Nyheter.

Sven Carlsson, född 1986, har en bakgrund på SvD Näringsliv och nyhetsbyrån AFP.